ريل
ريل فولاد نورد شده‌اي است که به شکل معين و به صورت دو رشته موازي روي ريل‌بندها نصب مي‌شود. هدف از ساخت و نصب ريل‌ها معمولاً گذر واگن از روي آن‌هاست. براي تثبيت و تعادل ريلها قطعات شکسته شده سنگ روي بستر راه آهن ريخته مي‌شود. به اين قطعه سنگ‌ها پارسنگ يا بالاست مي‌گويند. استاندارد عرض خطوط راه اهن ???? ميلي متر تعيين شده است.
نظرات کاربران
UserName