شهرک سازي صهيونيستي و آوارگي فلسطيني
شهرک سازي در فلسطين، پروژه اي صهيونيستي براي اشغال تمام اراضي فلسطين و يهودي سازي فلسطين اشغالي، که حتي در خلال جنگ سي وسه روزه لبنان يا نبرد غزه نيز به کار خود ادامه مي دادند و روز به روز با تخريب بيشتر خانه هاي فلسطينان به پيش مي روند.
نظرات کاربران
UserName