تشکیل جبهه ملی ایران
از راست روح الله جیره بندی، دکتر یدالله سحابی، آیت الله سید محمود طالقانی، مهندس مهدی بازرگان و حسن نزیه در حاشیه کنگره جبهه ملی دوم
نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
ملی گرایان

جبهه ملی

مشروطه
تصاویر مرتبط