وزیر خارجه در حال دست دادن با همسر وزیر خارجه آمریکا
دکتر حسین فاطمی در کنار دکتر مصدق در دوران نخست وزیری وی
نظرات کاربران
UserName