پوسته براق حلزون سيب
حلزون سيب يا حلزون طلائي آکوآريوم جانوري نرم‌تن و شکم‌پايان است که ساکن نواحي گرمسيري و معتدل و از بزرگ‌ترين حلزون‌هاي آب شيرين به شمار مي‌آيد که غيرعادي هستند چون شش و آبشش را با هم دارد.
نظرات کاربران
UserName