صدف مخروطي
صدف مخروطي با نام (Bufonaria) از جنس حلزون متوسط يا بزرگ دريا و از خانواده شکم پايان دريايي ، به آن "حلزون قورباغه" گفته مي شود.
نظرات کاربران
UserName