آريزونا قله پيكاچو
در اذرخش هم چيزي شبيه به روشن شدن لامپ نئون اتفاق مي افتد:جريان شديدي از هوا ميگذرد ان را گرم ميکند و به تابش وا ميدارد، تابشي که يک مسير نوراني بين ابر و زمين ايجاد ميکند.
نظرات کاربران
UserName