صاعقه بر روي شهر
"يكى از نشانه‏هاى عظمت‏خدا و اسرار آفرينش، پديده‏هاى طبيعى و خواص آنهاست كه خداوند متعال با اشاره به خلقت و فوايد آنها، نور ايمان را به قلبهاى مؤمنان پاشيده و رابطه آنان را با خود نزديك‏تر مى‏كند .از جمله پديده‏هاى آفاقى و شگفت‏انگيز كه انسان در اثر تكرار و آشنايى روزمره، آن را ساده و عادى فرض مى‏كند و آن را منسوب به طبيعت مى‏داند، رعد و برق است، كه همه افراد بشر با آن آشنائى دارد و در طول عمر خود كرارا مشاهده كرده و مى‏كند، مخصوصا در فصل بهار كه رعد و برق و باران زياد است . پروردگار عالم همان رعد و برق را از نشانه‏هاى عظمت و قدرت لا يزال خود ياد كرده و مى‏فرمايد:
«و من آياته يريكم البرق خوفا و طمعا و ينزل من السماء ماء فيحيي به الارض بعد موتها ان في‏ذلك لآيات لقوم يعقلون‏» ( روم: 24) .
«از نشانه‏هاى او (خدا) اين است كه برق را به شما نشان مى‏دهد كه هم مايه ترس است و هم مايه اميد (ترس از صاعقه، و اميد به نزول باران) و از آسمان آبى فرو مى‏فرستد كه زمين را بعد از مردن، به وسيله آن زنده مى‏كند و در اين; نشانه‏هائى براى كسانى كه عقل خود را به كار مى‏گيرند، مى‏باشد» ."
نظرات کاربران
UserName