صاعقه آسماني
تشابه بين آذرخش و جرقه الکتريکي در همان اوايل قرن هجدهم مورد توجه قرار گرفت. تصور مي‌شد که ابري طوفاني بار الکتريکي زيادي حمل مي‌کنند، و آذرخش جرقه غول آسايي است که فقط از نظر اندازه با جرقه بين الکترودهاي ماشين ويمچورست متفاوت است. اين مطلب را مثلاً لومونوسوف (M. V. Lomonosov) فيزيکدان و شيميدان روسي که الکتريسته جو را همراه با مسائل علمي ديگر مطالعه کرد، خاطر نشان نمود. اين مطلب با آزمايشهايي که لومونوسوف در سالهاي 1752 و 1753 و فرانکلين (B. Franklin) پژوهشگر آمريکايي بطور مستقل انجام دادند، تأييد شده است.
نظرات کاربران
UserName