نور و صداي شديد
جريان الکتريکي شديد ميزان حرارت هوا را در کانالي که برق از آن عبور مي‎کند براي مدت يک ميلي‌ثانيه از 30000 درجه سانتيگراد بالا مي‎برد. هوايي که به طور ناگهاني اين ميزان گرم مي‎شود به سرعت منبسط شده و ضربه‎اي به هواي اطراف مي‎زند و امواجي را با فشار بين 10 تا 30 اتمسفر بوجود مي‎آورد. اغلب فلزاتي که به عنوان وسايل زينتي به کار مي‎روند مانند گردنبند و دست بند نيز مي‎توان هنگام رعد و برق خطرناک باشند. در موقعي که رعد و برق شديد رخ مي‎دهد بهترين کار براي حفظ سلامتي اين است که هر نوع وسيله فلزي که در دست داريد را فوراً رها کنيد و از ريسک کردن بپرهيزيد.
نظرات کاربران
UserName