سردار همدانی در کنار شهید محمود شهبازی و دیگر رزمندگان
شهادت سردار سرتیپ پاسدار حسین همدانی در سوریه/ فرمانده نخبه جنگهای ناهمتراز
نظرات کاربران
UserName