سردار همدانی به همراه شهید صیاد شیرازی و شهید محمود خضرائی
شهادت سردار سرتیپ پاسدار حسین همدانی در سوریه/ فرمانده نخبه جنگهای ناهمتراز
نظرات کاربران
UserName