13 شهریور 1364- تنفیذ حکم ریاست جمهوری حضرت آیت الله خامنه ای
نظرات کاربران
UserName