گالري عکس صنعت
صنعت عرصه‌اي از توليد اقتصادي است که به مقادير فراواني سرمايه گذاري پيشاپيش نياز دارد پيش از آنکه سودي بتواند بدست آيد.
نظرات کاربران
UserName