تصویر متحرکحادثه درحال کار با ماشین چمنزنی

در تصویر متحرک حادثه ای را که هنگام کار با ماشین چمن زنی اتفاق می افتد را مشاهده میکنیم.

نظرات کاربران
UserName