تصاوير زيبا از ورزش چوگان
چوگان از ورزشهاي کهن ايراني است که امروزه به ورزشي جهاني تبديل شده است. اين رشته به دليل رواج در ميان پادشاهان و بزرگان به بازي شاهان معروف است. نام چوگان از نام چوبي که در آن استفاده مي‌شود برگرفته شده‌است. اين بازي در ابتدا عنواني نظامي و جنگي داشت و سوارکاران ايراني در آن استعداد اسب‌هاي جنگي خود را به نمايش مي‌گذاشتند.امروزه بيش از ?? کشور مسابقات و برنامه‌هاي ويژه? چوگان برگزار مي کنند. چوگان همچنين از جمله ورزش‌هايي است که از سال ???? (ميلادي) تا سال ???? (ميلادي) به عنوان يک ورزش درمسابقات جهاني المپيک بازي شده و هم اکنون نيز از سوي کميته بين المللي المپيک به عنوان يکي از ورزش هاي جهاني شناخته شده است اما اين ورزش در زادگاه خود ايران چندان مورد اقبال عمومي نيست. بازي از حدود ??? قبل از ميلاد در ايران شکل گرفت و در دوره هخامنشيان بازي مي‌شده است. چوگان به هنگام کشور گشايي داريوش اول در هند، در آن سرزمين رواج يافت. همچنين در دوره ساسانيان بخشي از فرهنگ بازي‌هاي اين دوره بوده است.رودکي اولين شاعري است که پس از اسلام از چوگان صحبت مي‌کند و فردوسي نيز به کرات از آن نام مي‌برد. فردوسي
نظرات کاربران
UserName