آينده نوکمپ
در زمان جشن ?? سالگي افتتاح کمپ نو، باشگاه مناقصه‌اي بين المللي براي بازسازي کمپ نو برگزار کرد. باشگاه در اين پروژه به دنبال تغيير زيادي در صندلي‌هاي ورزشگاه نبود، اما پروژه حداقل ??? صندلي‌ها را در بر مي‌گيرد.در ?? سپتامبر ????، نورمن فوستر، معمار بريتانيايي، و شرکتش، براي بازسازي کمپ نو انتخاب شدند. پروژه شامل افزودن ?????? صندلي اضافه به ورزشگاه است و در مجموع ??? ميليون يورو هزينه در بر خواهد داشت.
نظرات کاربران
UserName