تصویر آهسته یک فرد تپل در حال سرسره بازی
در تصویر متحرک تصویر آهسته از سرسره بازی یک فرد تپل و سقوط وی درون استخر را مشاهده میکنیم.
نظرات کاربران
UserName