زرافه ترسو
در تصویر متحرک زرافه ای را میبینیم که باسر به طاووس ضربه میزند و با تکان خوردن طاووس،زرافه ترسیده و فرار می کند.
نظرات کاربران
UserName