افتادن گوشی موبایل
در تصویر متحرک میبینیم که با باز کردن جعبه تلفن همراه گوشی تلفن زمین می افتد.
نظرات کاربران
UserName