عاقبت خودنمایی
در تصویر متحرک فردی را میبینیم که میخواهد خودنمایی کند و سر میخورد و زمین می افتد.
نظرات کاربران
UserName