گردباد خشکی

در تصویر متحرک زیر طوفانی شدید و خارق العاده را مشاهده میکنیم.

نظرات کاربران
UserName