گردباد و دشت سبز

در تصویر متحرک زیر طوفانی شدید و خارق العاده را بر فراز یک دشت مشاهده میکنیم.

نظرات کاربران
UserName