غذا خوردن در ماشین لباسشویی

در تصویر متحرک زیر مردی را مشاهده میکنیم که مشغول خوردن ماکارونی درون ماشین لباسشویی است.

نظرات کاربران
UserName