بازی با موز

در تصویر متحرک زیر مردی را مشاهده میکنیم که مشغول بازی و هنرنمایی با موز است.

نظرات کاربران
UserName