حمله گربه به کودک

در تصویر متحرک زیر کودکی را مشاهده میکنیم که مشغول بازی کردن است و گربه خانگی به او حمله میکند.

نظرات کاربران
UserName