شوخی با گربه

در تصویر متحرک زیر کودکی را مشاهده میکنیم که با گربه ای درحال بازی و شوخی است ولی درآخر گربه...

نظرات کاربران
UserName