کودک ترسو

در تصویر متحرک زیر کودکی را مشاهده میکنیم که میترسد و از صندلی پایین می افتد.

نظرات کاربران
UserName