کودک شیطون

در تصویر متحرک زیر کودکی را مشاهده میکنیم که دوستش را در مدرسه میزند.

نظرات کاربران
UserName