موجود سبز روی برگ

در تصویر متحرک زیر موجودی سبز را زیر یک برگ مشاهده میکنیم که درحال شکار است.

نظرات کاربران
UserName