تصویر ارام از بلعیده شدن یک ماهی

در تصویر متحرک زیر تصویر آهسته بلعیده شدن یک ماهی توسط یک کوسه را مشاهده میکنیم.

نظرات کاربران
UserName