بنای یادبود واشنگتن

درتصویر متحرک زیر رنگی شدن عکس تاریخی و سیاه سفیدی از بنای یادبود واشنگتن را مشاهده میکنیم.

نظرات کاربران
UserName