اندره ویلز عکاس فرانسوی

درتصویر متحرک زیر رنگی شدن عکس تاریخی و سیاه سفیدی را از اندره ویلز عکاس فرانسوی مشاهده میکنیم.

نظرات کاربران
UserName