تصاویر تصویری سیاه و سفید

درتصویر متحرک زیر رنگی شدن عکس تاریخی و سیاه سفیدی را مشاهده میکنیم.

نظرات کاربران
UserName