در جود و سخا کسی به پایش نرسد/چون مظهر جود حق جواد است، جواد

نظرات کاربران
UserName