ای سرو بوستان ولا از غم تو چرخ/جاری ز دیده اشک، چو ابر بهار کرد
نظرات کاربران
UserName