این ناله ز ماتمِ امامِ هادی ست/معصوم دوازدهم امامِ دهم است
نظرات کاربران
UserName