چون از افق برآمد، نور امام صادق/شد صبح عالم آراش، بر شام تیره فائق
نظرات کاربران
UserName