نديده ديده ى گيتى به علم و دانش و تقوا/كسى را برتر و اعلم به جاى حضرت باقر
نظرات کاربران
UserName