زبان از وصف او لكن، قلم از مدح او عاجز/كه جز حق كس نمى ‏داند بهاى حضرت باقر
نظرات کاربران
UserName