این دلبر زهرا بود و زاده لیلاست / دارد ز محمد نسب و منطق و ادراک
نظرات کاربران
UserName