مه، بارقه اى ست در شبستان حسین/شب، حادثه اى ز درد پنهان حسین
نظرات کاربران
UserName