نونهالی به جهان آمده ازشیرخدا/که ازاو نخل شجاعت ثمری پیدا کرد
نظرات کاربران
UserName