حق به مرکز جا گرفت، باطل گریزان از میان شد
نظرات کاربران
UserName