ذکر من، تسبیح من، ورد زبان من علی است
نظرات کاربران
UserName