حتم دارم در شب میلادت، ای غوغاترین/ حضرت حق نیز در کارش تأمل کرده بود
نظرات کاربران
UserName