هر چند که هیچ است همه ارزش ما/مجنون حسینیم،همین را عشق است
نظرات کاربران
UserName