صبر را معنا و مفهومی به نام زینب است/ احترام عشق هم از احترام زینب است
نظرات کاربران
UserName