بي همگان به سر شود بي تو به سر نمي شود/داغ تو دارد اين دلم جاي دگر نمي شود
نظرات کاربران
UserName