به آمنه بنت وهب، خدا عطا کرده پسر/ پسر چه گویم که به خلق،خدا عطا کرده پدر

نظرات کاربران
UserName